Επωνυμία: CITYΖΕΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός Τίτλος: CITYΖΕΝ
ΑρΓεΜΗ: 143433852000
Διεύθυνση: ΑΚΡΟΠΟΛΗ 0
ΤΚ: 62100
Περιοχή: ΣΕΡΡΕΣ
Πόλη: ΣΕΡΡΕΣ
Μοναδικός εταίρος και Διαχειριστής: ΤΣΙΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2321066187
Κεφάλαιο: €5.000